Hans Böhm

Vrijdag en zaterdag is Hans Böhm te gast op het LBV Chess Tournament. Hans is ambassadeur van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en hij zal vrijdagmiddag o.a. een klasje van basisschool De Lavoor begeleiden. Op de Leonardo afdeling van deze basisschool staat schaken op het lesrooster. De Stichting Schaak Promotie ondersteunt de schaaklessen op deze basisschool.