Docu-aid4you

Docu-aid4you is een nieuwe speler op het terrein van ondersteuning binnen het vakgebied van de documentaire informatievoorziening.

Docu-aid4you is gespecialiseerd in documentaire ondersteuning, waaronder: het verrichten van dagelijkse archiefwerkzaamheden, het (her)structuren van archieven, het saneren en inventariseren van archieven en het periodiek opschonen van uw archief.

www.docu-aid4you.nl