Doorwerkgever BV

Vanaf 1 januari 2008 is de Doorwerkgever BV aangewezen als de uitvoeringsorganisatie van de DoorwerkCAO. Deze bijzonder CAO voorziet in de specifieke behoefte van senioren en zorgt ervoor dat werkgevers via detachering zorgeloos gebruik kunnen blijven maken van de diensten van hun (vroeg)gepensioneerde werknemers.

De komende jaren gaan twee keer zoveel mensen met (vroeg)pensioen dan de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt groot is. Doorwerkbeleid zal hierdoor fors toenemen. De DoorwerkCAO zal de groep met aanstaande (vroeg)gepensioneerden motiveren om langer door te werken.

Voor werkgevers heeft de Doorwerkgever BV een toolbox ontwikkeld waarmee doorwerkbeleid serieus gestalte krijgt. Deze toolbox bevat instrumenten om uw doorwerkbeleid vorm te geven, zoals het Diagnosemodel voor Ouderen in Organisaties (DOiO), een workshop Doorwerkbeleid en een opleiding tot jobcoach voor uw doorwerknemer’. De ervaren adviseurs van de Doorwerkgever BV vertellen u hier graag meer over.

www.doorwerkgever.nl