Eerens Consultancy & Support

Alle bedrijfsprocessen kunnen worden beschreven in kenmerkende parameters. Door de toepassing van lean-principes richten we ons op het maximaliseren van waardetoevoeging voor de klant, ofwel anders gezegd: het elimineren van verspillingen in het proces. Dit leidt tot een proces, waarbij de kwaliteit sterk verbetert, de productiviteit stijgt en de doorlooptijd significant (vaak met meer dan 80 procent) vermindert.

De expertise van Eerens Consultancy & Support, kortweg Ecens, richt zich vooral op productiebedrijven en logistieke dienstverleners. Op het gebied van het verbeteren van bedrijfsprocessen, zowel in productie als in de ondersteunende en administratieve afdelingen door de toepassing van Lean-manufacturing en Six Sigma, is een jarenlange ervaring met bewezen resultaat aanwezig.

www.ecens.nl