BCA Glashelder

BCA Glashelder

Bouwkundig Constructief Adviesbureau Glashelder, kortweg BCA Glashelder, geeft advies op bouwkundig en constructief terrein. Daarbij kunnen vele aspecten worden uitgelicht. Belangrijk voor u als klant, is de keuzevrijheid. U bepaalt welke aspecten in het advies prioriteit hebben. Vindt u het belangrijk rekening te houden met het milieu, dan ligt daar de nadruk op. Uiteraard binnen de grenzen van het Bouwbesluit en andere normeringen.

De expertise van BCA Glashelder richt zich vooral op milieubesparend bouwen (duurzaam, CO2 neutraal, PHPP), bouwfysica (ondere andere: EPW- en EPU-berekeningen), calculaties, begrotingen en (glas)constructies.

www.bcaglashelder.nl